Välisseinad ja fassadielemendid

Hoone välissein on hoone põhiliseks ilme kujundajaks, kuid mängib olulist rolli ka maja soojapidavuses. Fassaadil on võimalik kasutada erinevaid viimistlusmeetodeid puidust krohvini.