Våre produkter

Vi elementer kan deles i flere standardløsninger, noen av de ser du her. Samtidig er det ikke vanskelig å lage en ny løsning bare for ditt prosjekt ved behov. Vi er veldig fleksible og utarbeider hvert prosjekt vedlig detaljert, også nå det gjelder produksjonsmetodikken.

 

Produkter

YTTERVEGG – OG FASADE ELEMENTER

Husets yttervegg / fasade er en av de viktigste visuelle elementene som skaper husets utseende. Samtidig er det også det viktigste for å sikre et varmt hus med god innerklima. Vi kan levere hus med en rekke forskjellige fasadematerialer, fra tre til murpuss.

INNERVEGGER

Innervegg elementer må velges med omhu: bare slik får man riktig lydisolasjon, brannsikkerhet og andre nødvendige egenskaper som kan variere fra rom til rom, fra en etasje til annen.

MELLOMETASJE ELEMENTER

Ved valget av elementene som skal være mellom etasjene lønner det seg å vurdere en rekke mulige løsninger for å oppnå ønsket kvalitetsnivå innen lydislolasjon og brannsikkerhet.  

TAKELEMENTER

Tak er husets viktigste del og her må man velge en riklig løsning. På ene siden må tak passe med omgivelsene rundt, tåle været og klimaet i det område huset bygges.

GULVELEMENTER

Gulvelementer passer perfekt til å brukes nå man bygger mindre hus eller løsninger der man må sørge for god lufttilgang under elementene.