Våre produksjonsmuligheter

Vi produserer våre elementhus og modulhus i tørre og lyse innendørs fasiliteter – noe som gir mye større sikkerhet enn plassbasert bygging.

Våre produksjonslokaler ligger i nord i Estland, i et område Lääne – Virumaa.
På et produksjonsflate over 2000 m2 foregår produksjonen under nøyaktig kvalitets – og materialkontroll.

PRODUKSJONEN BESTÅR AV ETAPPER:

  • Kartlegging av klientens behov
  • Prosjektering
  • Budsjettering
  • Produksjon
  • Levering og montering hos kunden

DU HAR ALLTID DIN EGEN PERSONLIG KONTAKT HOS OSS – VÅR PROSJEKTLEDER

Vår prosjektleder er alltid tilgjengelig for dine spørsmål og gir tilbakemeldinger om prosjektets utvikling. Han er personen som vet og har gått gjennom alle detaljene i ditt prosjekt og sørger for produksjonen til avtalt tid.

Du vil aldri føle deg usikker når du samarbeider med oss.
Vi har veldig klare rutiner angående dette.

Våre 7 arkitekter analyserer prosjekter og jobber med estetikken slik at arkitekturen i ditt prosjekt kan tilpasses prosjektets stedlige omgivelser. Vi utarbeider detaljtegninger etter dine behov eller totalprosjekterer hele prosjektet for deg slik at det kan utarbeides produksjonstegninger for elementproduksjon i fabrikken.

ETTER PRODUKSJONEN PÅ FABRIKK, OVERTAR MONTASJELEDER ROLLEN SOM PROSJEKTLEDER

Etter produksjonen transporterer vi varene til lokasjonen
og begynner med montering. På dette stadiet får du ny kontaktperson hos oss, nemlig montasjeleder.

Montasjelederen holder deg fortløpende oppdatert om prosjektets utvikling og oppmontering, som skjer på klargjort fundament. Fundamentet har installerte kommunikasjoner for vann mfl.

Alle våre produkter er ETA sertifiserte, spør oss om mer info.


Puidust seinte elemendid

Dagens produksjonskapasitet er ca 1500 m2 elementer i uka, varierende utifra elementens type.