TAKELEMENTER

Tak er husets viktigste del og her må man velge en riklig løsning. På ene siden må tak passe med omgivelsene rundt, tåle været og klimaet i det område huset bygges.