MELLOMETASJE ELEMENTER

Ved valget av elementene som skal være mellom etasjene lønner det seg å vurdere en rekke mulige løsninger for å oppnå ønsket kvalitetsnivå innen lydislolasjon og brannsikkerhet.