Elementhus kompleks med fem hus

Fem elementhus som danner et kompleks med romslig parkeringshus der parkeringshusets tak danner en takterrasse. Alle bygg ble bygget med forhøyet brannsikkerhet løsning grunnet tett tomteutnyttelse.